ATERMON

ATERMON Logo

ATERMON се стреми да бъде в челните редици на приложните изследвания в нововъзникващите технологии и инструменти, докато непрекъснато експериментират с иновативни електронни решения за разпространение на знания. Екипът се състои от висококвалифицирани професионалисти в дизайна на обучението, техническите консултации, уеб дизайна и разработката, създаването на съдържание и дигиталния маркетинг. Тяхната мисия е да концептуализират и проектират базирани на ИКТ решения за E&T, базирани на модели на геймификация. Техните ценности служат на концепциите за отворено и приобщаващо образование и персонализирано обучение в бизнес контекст, който няма да налага ограничения по отношение на качеството и ефективността.

Проекти

Rural GCE

Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas