Завършен проект

Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas

Rural GCE

Идентификационен номер: 2020-1-UK01-KA204-079145

Продължителност: 1 декември, 2020 – 31 декември, 2022

Образованието за глобално гражданство (GCE) има за цел да даде възможност на учащите да променят поведението и манталитета да бъдат активни граждани на местно и глобално ниво, създавайки по-справедлив и приобщаващ устойчив свят. Въпреки това, GCE в селските райони показва нарастваща нужда от нов подход към инструментите и методологията на GCE заради бързо променящото се разбиране за гражданството и променящото се културно многообразие.

В тази връзка, настоящият проект има за цел да въведе резултати, които да мотивират хората да станат активни граждани на своите общности и да се развиват в по-широк контекст. Целта му е да надгради съществуващите преподавателски практики и да подобри свързаните с тях инструменти, подходи и предишни транснационални практики, и да:

  • Осигури по-добри възможности и материали на преподавателите, които изпълняват дейности в областта на образованието в селските райони;
  • Да допринесе за по-лесен подход при процеса на гражданско участие, особено в селските райони в Европа.

Общата цел на проекта е да популяризира нагласите на социалното предприемачество по такъв начин, че да мотивира хората да станат посланици и новатори на устойчивото развитие и растеж в своите общности, използвайки екологични и културни предизвикателства.

Партньори

University of Thessaly (UTH) Logo

University of Thessaly (UTH)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

CIVIC Logo

CIVIC

ATERMON Logo

ATERMON

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre