Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas

Rural GCE

Идентификационен номер: 2020-1-UK01-KA204-079145

Продължителност: 1 декември, 2020 – 31 декември, 2022

Образованието за глобално гражданство (GCE) има за цел да даде възможност на учащите да променят поведението и манталитета да бъдат активни граждани на местно и глобално ниво, създавайки по-справедлив и приобщаващ устойчив свят. Въпреки това, GCE в селските райони показва нарастваща нужда от нов подход към инструментите и методологията на GCE заради бързо променящото се разбиране за гражданството и променящото се културно многообразие.

В тази връзка, настоящият проект има за цел да въведе резултати, които да мотивират хората да станат активни граждани на своите общности и да се развиват в по-широк контекст. Целта му е да надгради съществуващите преподавателски практики и да подобри свързаните с тях инструменти, подходи и предишни транснационални практики, и да:

  • Осигури по-добри възможности и материали на преподавателите, които изпълняват дейности в областта на образованието в селските райони;
  • Да допринесе за по-лесен подход при процеса на гражданско участие, особено в селските райони в Европа.

Общата цел на проекта е да популяризира нагласите на социалното предприемачество по такъв начин, че да мотивира хората да станат посланици и новатори на устойчивото развитие и растеж в своите общности, използвайки екологични и културни предизвикателства.