Athena Institute, Free University of Amsterdam

Athena Institute, Free University of Amsterdam logo

VU University Amsterdam е символ на научно и ценностно образование, изследвания и валоризация. VU е специален университет с факултети по хуманитарни науки, природни науки, социални науки и медицински науки. Тяхното образование и изследвания са тясно свързани. Те съчетават водещата си позиция в научните изследвания със солидна социална ориентация, което води до отлична международна репутация. Тяхното образование и изследвания са силно мултидисциплинарни.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)