BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj logo

BSC Ltd, Кран е агенция за регионално развитие и регионална подкрепяща институция за предприемаческо икономическо развитие на Горенска. От 1995 г. BSC играе ролята на връзка между предприемачи, камари, общини, институти, министерства и други институции в следните области на работа:

  • мултидисциплинарни проекти за регионално, местно и трансгранично сътрудничество;
  • предприемачество, конкурентоспособност, технологично развитие и ИКТ;
  • насърчаване на инвестиции;
  • развитие на човешките ресурси;
  • развитие на туризма;
  • пространствено развитие;
  • развитие на селските райони;
  • техническа помощ и сътрудничество с партньори от ЕС и други страни.

Проекти

Regio.Digi.Hub Logo #1

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB