Bucharest University of Economic Studies – ASE Bucuresti

international@ase.ro

Bucharest University of Economic Studies - ASE Bucuresti

Букурещкият университет за икономически изследвания (на румънски: Academia de Studii Economice din București, съкратено ASE) е държавен университет в Букурещ, Румъния. Основана през 1913 г. като Академия за висши търговски и индустриални изследвания (Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI)), тя се превърна в един от най-големите икономически институти за висше образование както в Румъния, така и в Югоизточна Европа. Академията за икономически изследвания в Букурещ е класифицирана като университет за напреднали изследвания и образование от Министерството на образованието. Той е един от петте членове на консорциума Universitaria (групата от елитни румънски университети).

Проекти

ENVICONTEH – Integrated systems for monitoring and control of wastewater, quality and security of textile products traded in Romania and Bulgaria

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България