Завършен проект

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България

ENVICONTEH – Integrated systems for monitoring and control of wastewater, quality and security of textile products traded in Romania and Bulgaria

Продължителност: 3 септември, 2011 – 2 март, 2013

Цел на проекта: Създаване на съвместна краткосрочна, средносрочна и дългосрочна стратегия, специфична за трансграничния регион в областта на опазването на околната среда, ефективната валоризация на природните ресурси и за насърчаване на някои съвременни технологии, които трябва да осигурят устойчиво развитие на областта. Разработване на общи системи за мониторинг и контрол за опазване на околната среда. Разработване на общи информационни и рекламни материали за опазване на околната среда в трансграничния регион.

Местоположение: трансгранична допустима зона

Партньор(и) по проекта:

  • Национален институт за изследване и развитие на текстил и кожа – РУМЪНИЯ (INCDTP) (водещ партньор)
  • Академия за икономически изследвания
  • Изследователски център за “Регионални анализи и политики” – Букурещ, Румъния
  • Русенска търговско-индустриална камара
  • Център за подпомагане на бизнеса за малки и средни предприятия – Русе

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца

Партньори

Bucharest University of Economic Studies - ASE Bucuresti

Bucharest University of Economic Studies – ASE Bucuresti

The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP) logo

The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises logo

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия