Camera de Comerț și Industrie Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov logo

Търговско-промишлената камара на Брашов е най-голямата обществена организация, подкрепяща и развиваща местната бизнес среда. Повече от 170 години ние инвестираме в разширяване и укрепване на икономическата мрежа на града и региона чрез програми, проекти и събития, посветени на общността от предприемчиви хора.

Проекти

Проект Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.) (1)

Проект „Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.)“