Завършен проект

Проект „Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.)“

Проект Обучение на тренери по експорт (T.E.X.T.) (1)

Продължителност: 1 март, 2000 – 1 април, 2001

Подпомагане и повишаване знанията на МСП за ефективно експортиране на външни пазари.

Специфични цели: Разработване на материали и обучение на тренери от всяка партньорска организация, с цел да се подпомогнат МСП да повишат знанията и квалификацията си в сферата на експорта.

Целеви групи: МСП в сферата на експорта

Постигнати резултати:

  • Изработени бяха 4 модула за обучение на МСП – нови експортьори
  • 7 български обучители по експорт бяха обучени и квалифицирани
  • Всички разработени материали бяха тествани с група от местни МСП
  • Обучение на експортни специалисти от МСП

Водеща организация: Русенска Търговско-Индустриална камара

Партньори:

  • Мид Йоркширска търговско-индустриална камара– Великобритания
  • Институт по експорт (IoE) – Лондон
  • Търговска камара на Ломбардия – Италия
  • Търговско- индустриална камара в Брашов – Румъния

Място на изпълнение: България

Източник на финансиране: Програма “Леонардо да Винчи”, Европейска комисия

Партньори

Camera de Comerț și Industrie Brașov logo

Camera de Comerț și Industrie Brașov

Unioncamere Lombardia logo

Unioncamere Lombardia

Institute of Export & International Trade (IOE) logo

Institute of Export & International Trade (IOE)

Mid Yorkshire Chamber of Commerce logo

Mid Yorkshire Chamber of Commerce