CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova Logo

Камарата на търговията, промишлеността, занаятите и селското стопанство в Падуа е публичен орган, представляващ всички предприятия в провинция Падуа, регион Венето.