CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova Logo

Камарата на търговията, промишлеността, занаятите и селското стопанство в Падуа е публичен орган, представляващ всички предприятия в провинция Падуа, регион Венето.

Проекти

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС