CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

CECOA Knowledge Resources Centre Logo

CECOA Knowledge Resources Center (CRC) е част от национална мрежа от центрове за знания и ресурси и има за цел да подготви и разпространи техническа информация в различни аспекти на техническата поддръжка, особено насочена към секторите на търговията и услугите. Основната цел на CRC на CECOA е да предоставя техническа, информационна и педагогическа подкрепа на своите потребители в специфичните области на търговията и услугите, а именно в области като маркетинг, обслужване на клиенти и продажби, мърчандайзинг, оформяне на витрини и търговски урбанизъм, както и в областта на образованието, обучението и заетостта.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно