Завършен проект

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

Идентификационен номер: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033104

Продължителност: 1 ноември, 2021 – 31 октомври, 2023

Проектът има за цел да въведе МСП на дребно в света на иновациите в дигиталния бизнес, като им помогне да бъдат в крак с по-големите си колеги и да увеличат продажбите си. Очакваният резултат и въздействие на целевите групи са:

  • Собствениците, мениджърите и обучителите на МСП на дребно ще бъдат в течение с най-важните иновации в сектора и ще бъдат мотивирани да ги прилагат в съответните си бизнеси.
  • Служителите на малките и средните предприятия на дребно ще притежават по-високо ниво на цифрови и на място инструменти, методи и иновации.
  • Учителите и институциите за ПОО ще имат на разположение нова иновативна учебна програма, която ще бъде хибрид от дигитално обучение и обучение на дребно на място, което ще оборудва учащите се с всички нови умения, които секторът изисква.
  • МСП на дребно ще преживеят разрушителните последици от пандемията, като продължат да генерират приходи.
  • Цифрово повишаване на квалификацията на тези МСП.
  • Повишаване на уменията на служителите на МСП както за дигитални задачи, така и за задачи на място.
  • Клиентите ще получат по-добро дигитално и пазаруване на място.
  • Институциите за ПОО и обучителите ще включат иновативния подход на проекта в своите учебни програми, съкращавайки разликата в дигиталните умения между МСП и корпорациите.

Повече информация за проекта: www.retrail.eu

Партньори

Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje Logo

Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia Logo

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L.

North-East Regional Development Agency (NERDA) Logo

North-East Regional Development Agency (NERDA)

IDEC Logo

IDEC SA

CECOA Knowledge Resources Centre Logo

CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

HeartHands SOLUTIONS Logo

HeartHands SOLUTIONS

Ирена Иванова

Координатор:


Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82825875
Е: ivanova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000