Center for the Promotion of Science – CPN

Center for the Promotion of Science logo

Мисията на CPN е да преодолее пропастта между науката и обществото, като обедини всички съответни участници и широката общественост в процеса на изследване и иновации. Крайната цел е да се интегрира обществото в изследователските процеси, за да се постигне по-добро разбиране на нуждите на гражданите и да се справят по-адекватно с обществените предизвикателства. Центърът организира голям брой изложби, лекции, панелни дискусии и други събития на различни теми. Общото за всички тези формати е, че те често са интерактивни, така че посетителите, ако желаят, могат да поемат активна роля.

CPN отдава голямо значение на комуникационните и PR дейности, връзките с медиите и производството на мултимедийни материали. Неговият издателски отдел, с 4 до 5 нови заглавия всяка година, получи няколко награди; четири пъти годишно Центърът издава и своето научно-популярно списание „Елементи“. CPN е известна с международното си сътрудничество и в това отношение се счита за регионален лидер в Югоизточна Европа. В момента Центърът е партньор в осем проекта H2020, един проект на Творческа Европа и JRC и четири проекта по Еразъм+; по този начин досега е участвала в 32 проекта, финансирани от ЕС.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)