Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu“

exam_stefanescu@yahoo.com

Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu Logo

Техническият колеж „Ioan C. Ştefănescu“ има за цел да обучи автономна и творческа личност на студентите, като гарантира висококачествено обучение, базирано на общи знания и формиране на професионални умения, което ще позволи на студентите да упражняват професия и да продължат. на обучение във висшето образование или в осъществяването на личен бизнес. Съвременното техническо оборудване, с което колежът разполага, отговаря на изискванията за задоволяване на нуждите на посещаващите курсовете на тази институция, осигуряване на обучението им на ниво стандарти, развиване на тяхната креативност, предприемчивост, критично мислене, способност за поемане на определени отговорности, гъвкавост, способност за общуване и адаптиране към настоящите социални условия.

Проекти

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор