Confapi

Confapi Logo

През последните седемдесет години Confapi се разрасна заедно с малките и средни италиански компании, които представлява и защитава и които представляват гръбнака на производствената система на тяхната страна. Конфедерацията днес представлява синтез на голяма система: 83 хиляди компании с повече от 800 хиляди служители, които прилагат 13-те национални трудови договора, подписани от Confapi (данни на INPS); 60 териториални и районни служби; 13 национални съюза и национална търговска асоциация, към които са добавени 2 групи по интереси.

Проекти

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор