Constanta Maritime University

Constanta Maritime University logo

Създаден преди това през 1972 г., търговският морски институт става гражданска институция през 1990 г. и през 2000 г. променя името си на Морски университет Констанца. Понастоящем това е държавен университет, акредитиран от Румънската агенция за осигуряване на качеството, който получава най-високата степен на присъждане: най-видното ниво на доверие за осигуряване на качество.

В момента има около 4100 студенти, записани в морския университет Констанца и 130 преподаватели.

Проекти

Promotion of tourism through flexible business support - PRO TOUR

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR