Завършен проект

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Promotion of tourism through flexible business support - PRO TOUR

Продължителност: 5 август, 2011 – 4 февруари, 2013

Обща цел: Въвеждане на иновативни решения и разработване на модели за дългосрочно устойчиво икономическо развитие.

Конкретни цели:

  • подобряване на социално-икономическия статус на местното население и укрепване на сравнителните предимства на региона;
  • да идентифицира нуждите от обучение и да ги адаптира към предлагането на такива услуги.

Целеви групи:

Операторите в туризма групи в неравностойно положение да се включат на пазара на труда в туризма.

Очаквани резултати:

Проучване на туристическия сектор, подобрени компетенции на местни оператори и групи в неравностойно положение, уеб базирана база данни на туроператори; Подобрени бизнес контакти, повишена популярност на региона, повишена привлекателност на местния туристически сектор.

Водещ партньор: Асоциация за икономическо развитие – Свищов, България.

Партньори: Морски университет Констанца – Румъния, Русенска търговско-индустриална камара – България, Център за консултации и управление на проекти – ЕВРОПРОЕКТ, Румъния; Плевенска търговско-индустриална палата – България.

Местоположение: трансграничен регион

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Продължителност на проекта: 16 месеца

Партньори

Constanta Maritime University logo

Constanta Maritime University

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен