Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Promotion of tourism through flexible business support - PRO TOUR

Продължителност: 5 август, 2011 – 4 февруари, 2013

Обща цел: Въвеждане на иновативни решения и разработване на модели за дългосрочно устойчиво икономическо развитие.

Конкретни цели:

  • подобряване на социално-икономическия статус на местното население и укрепване на сравнителните предимства на региона;
  • да идентифицира нуждите от обучение и да ги адаптира към предлагането на такива услуги.

Целеви групи:

Операторите в туризма групи в неравностойно положение да се включат на пазара на труда в туризма.

Очаквани резултати:

Проучване на туристическия сектор, подобрени компетенции на местни оператори и групи в неравностойно положение, уеб базирана база данни на туроператори; Подобрени бизнес контакти, повишена популярност на региона, повишена привлекателност на местния туристически сектор.

Водещ партньор: Асоциация за икономическо развитие – Свищов, България.

Партньори: Морски университет Констанца – Румъния, Русенска търговско-индустриална камара – България, Център за консултации и управление на проекти – ЕВРОПРОЕКТ, Румъния; Плевенска търговско-индустриална палата – България.

Местоположение: трансграничен регион

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Продължителност на проекта: 16 месеца