Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) Logo

Базирана в Брюксел асоциация на банките. Мисията на CBE е да предоставя информация и консултантски услуги относно политиките на ЕС и европейските и международни програми за финансиране и публични търгове на своите асоциирани членове и техните клиенти. CBE също така подпомага клиентите в процеса на интернационализация, като например намиране на бизнес партньори. Основните области на дейност са: информация относно политиките на ЕС и програмите за финансиране за МСП и публичните органи, информация и помощ относно европейски и международни обществени търгове, обучение по специфични теми от интерес за свои членове и клиенти, консултации и съдействие при изготвянето и управлението на европроекти, контакти с европейските институции и лобиране.

Проекти

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси