Завършен проект

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

Идентификационен номер: 2020-1-BG01-KA204-079069

Продължителност: 1 септември, 2020 – 31 август, 2022

Проектът има за цел да достигне до хора с ниски финансови компетенции и да създаде адекватно учебно съдържание по най-важните теми на финансовата грамотност, предоставяйки знания и решаващи компетентности, ориентирани към реалния живот.

Цел на проекта

Въпреки напредъка в областта на икономиката, финансовата грамотност не винаги е даденост дори в развитите страни. Ето защо осем организации от седем европейски държави (България, Белгия, Кипър, Гърция, Италия, Словения и Испания) имат за цел да насърчат финансовата грамотност сред гражданите на ЕС и да предложат практически насоки по този въпрос.

Резюме на Проекта

Проектът Finman има за цел да достигне до хора с ниски финансови компетенции и да създаде адекватно учебно съдържание по най-важните теми на финансовата грамотност, предоставяйки знания и решаващи компетентности, ориентирани към реалния живот. Това съдържание ще обхваща поредица от курсове, базирани на разбирането на проблемите в целевите групи и по-късно ще бъде прехвърлено в онлайн платформа за обучение, където ще бъде лесно достъпно за широката публика. 

Проектът ще отговори на необходимостта от методологически инструменти за преподаване на тази сложна тема на достъпен език, и ще увеличи компетентността на преподавателите по отношение на активното използване на цифрови инструменти и елементи на игровизация. 

За да се постигне по-голямо дългосрочно въздействие и по-добра преносимост на резултатите от проекта, консорциумът ще разработи план за сътрудничество, за да ангажира всички заинтересовани страни, да подобри образованието по финансова грамотност и да го направи достъпен за всички

Сред очакваните резултати от проекта са:

  • Модулен курс за обучение;
  • Ръководство за обучители относно прилагането на учебното съдържание и използването на онлайн инструментите за обучение;
  • Обширно пилотно обучение с 240 души (30 на страна партньор);
  • Специализирана платформа за обучение и онлайн база данни от финансови експерти / организации, предлагащи консултантски услуги по финансова грамотност.

Партньори

Atlantis Engineering Logo

Atlantis Engineering

IDEC Logo

IDEC SA

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ) logo

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) Logo

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre

Десислава Димитрова

Координатор:


Десислава Димитрова
Организатор обучения

За консултации:


Т: +359 889 160487
Е: dimitrova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000