Cooperativa Rinascita

info@cooperativarinascita.org

Cooperativa Rinascita Logo

Rinascita е социална кооперация, преследваща интереса на общността за човешко насърчаване и социална интеграция на гражданите чрез няколко дейности, насочени към професионалната интеграция на младежи и хора с по-малко възможности. Дейността е насочена към заетостта на млади хора и хора в неравностойно положение, чрез изграждане на възможности за постоянна заетост и насърчаване развитието на територията чрез социални интервенции. Rinascita насърчава възможностите за заетост и взаимоотношения за най-слабите, като предлага на своите клиенти едновременно качество, опит и ефективност.

Проекти

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда