Cyprus University of Technology

administration@cut.ac.cy

Cyprus University of Technology Logo

Университетът е пионер в производството на приложни изследвания и постигане на високи постижения в международната изследователска област. Кипърският технологичен университет е един от осемте притежатели на Европейския технологичен университет, EUt+, с Техническия университет в Рига (Латвия), Техническия университет в София (България), Hochschule Darmstadt, Университет за приложни науки (Германия), Технологичен университет в Дъблин (Ирландия), Политехнически университет в Картахена (Испания), Технологичен университет в Троа (Франция) и Технически университет в Клуж-Напока (Румъния).

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs