Дунавска задруга на народните художествени занаяти

zadruga.ruse@abv.bg

Danube Society of Folk Art and Crafts logo

НС на ЗМНХЗ към момента е най старото действащо занаятчийско обединение в България. Създадено е през 1967 г с постановление на Министерски съвет № 525 и публикувано в Държавен вестник на 10.04.1967. Съгласно Постановлението Задругата е самостоятелна творческа организация със задача да съхрани традициите на многовековното народно приложно изкуство.

Неин първи председател е изтъкнатият етнограф Христо Вакарелски. Една година по късно, през 1968 е създадена и Русенската група. Нейни учредители са Неделчо Арабаджиев – резбар; Йордан Петракиев – резбар; Борис Йонков – ковано желязо; Петър Добрев – дървостругар; Милан Николов – бакърджия, Славка Лазарова – художествено плетиво.

През 1978 г е организирана първата самостоятелна изложба на Русенската група в изложбената зала на бившето фото ”Москва” на ул. „Девети септември”, сега ул.”Александровска”. Групата активно участва във всички изяви на Задругата на майсторите – международни, национални и регионални. През 2013 г, майсторите от Русе, учредяват сдружение с нестопанска цел с дейност в обществена полза – „Дунавска задруга на народните художествени занаяти”.

Учредители са – Ангел Митрофанов, Татяна Колева, Севим Ганева, Иван Чешмеджиев, Антон Антонов, Цветан Цветков, Ануар Шалгин, Ваня Петрова, Боян Мицов, Станимир Панайотов, Нено Дочев, Нежко Димитров. Всички майстори членуващи в сдружението са и членове на НС на ЗМНХЗ. Със създаването на новото сдружение майсторите си поставят амбициозната задача да продължат да работят за опазване и съхранение на самобитната култура на нашия народ, както и да насочат усилия към изучаване, и пресъздаване на местните традиции, духовните и материални образци на регионите по поречието на р. Дунав.

На първото събрание на Дунавска задруга, майсторите избраха за свой светец покровител Св. Петка. Официалното представяне на сдружението беше организирано на деня на светицата 14.10.2013 г., с тържествен водосвет, богата изложба с присъствието на гости, колеги, приятели, съмишленици и ценители.