Descularte

descularte@gmail.com

Descularte Logo

Descularte – Асоциация за насърчаване на проекти за общността, е институция с нестопанска цел, която има мисията да увеличава, развива, оценява и популяризира инициативи в областта на спорта, културата, изкуството и традициите, местни и регионални продукти. Асоциацията работи в областта на развитието, популяризирането, разпространението и преподаването на визуални изкуства, пластика, скулптура и фотография, както и в областта на мултимедията, видеото, новите информационни и комуникационни технологии. Освен това има компетенции в насърчаването, популяризирането и оценяването на традиционни гастрономически изкуства, типична кухня и ендогенни продукти с местни, регионални и занаятчийски характеристики. В областта на културата развива своята дейност в популяризирането на театъра, кинематографичните изкуства, танците, пеенето, фолклора. Насърчаването на занаятите и дейностите за развитие и разпространение на творчеството, свързани с това изкуство, е друга от областите на намеса на асоциацията. Descularte има важна роля в социални и обществени проекти за оценка, като също така поема отговорности в интервенционни проекти за намаляване на неравенствата и увеличаване на знанията в общността.

Проекти

FINE2WORK - Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда

FINE2WORK – Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда