Завършен проект

FINE2WORK – Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда

FINE2WORK - Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за уязвими лица с ограничен достъп до пазара на труда

Идентификационен номер: 2019-1-LV01-KA204-060337

Продължителност: 1 септември, 2019 – 31 август, 2021

FINE2WORK е проект по програма Еразъм +, който има за цел:

– Да даде възможност на пълнолетни, и главно жени, да бъдат интегрирани в икономиката като служители или предприемачи въз основа на техните нужди и способности.
– Осигуряване на висококачествени възможности за обучение на възрастни, за подобряване на техните цифрови и финансови компетенции, като същевременно придобиват нови ключови компетенции като предприемачески умения в опит да подкрепят социалното включване, достъпа и участието в пазара на труда и обществото
– Подкрепа за създаване на собствен бизнес модел в домашни условия или да работят дистанционно като служители.
– Улесняване на достъпа до програма за повишаване на квалификацията чрез проектиране на инструмент за идентифициране на умения и скрининг, предоставяне на програма за обучение, адаптирана към учебните нужди на целевата група и валидиране на тези умения, придобити чрез неформално обучение

Основната целева група са възрастните (особено жените, които по семейни причини не могат да намерят работа на пълен работен ден, възрастни със здравословни проблеми или някаква форма на увреждане, възрастни граждани или безработни, които искат да влязат отново на пазара на труда, работещи при гъвкави условия

Проектът е разработен от консорциум от четирима партньори: водещ партньор на проекта е НПО Project Net от Латвия, партньорски организации са Emphasys Center от Кипър, Русенска търговско-индустриална камара от България и НПО Descularte от Португалия.

Партньори

Descularte Logo

Descularte

Project Net Logo

Project Net

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre