DIGITAS Institute

DIGITAS Institute

DIGITAS Institute е организация, която се стреми да укрепи социалната отговорност и да осигури всеобхватен достъп до здравни, административни, финансови и други услуги за всички, когато и където имат нужда от тях. Своето послание организацията постига чрез намаляване на дигиталното разделение и осигуряване на пълноценно и ефективно участие и интеграция в обществото за всички, включително и хората с различни увреждания. Особено акцентира на преодоляването на последствията от пандемията COVID-19, като активно участва в създаването на включваща среда за следпандемичния период.

Централната мисия на DIGITAS Institute е създаването на достъпна цифрова среда, която да позволява на всички да участват пълноценно и ефективно в обществения живот. Това включва разширяването на цифровите умения и осигуряването на възможности за обучение, работа, живот и активно участие в цифровото общество, както и свързването на заинтересованите страни и включването на общностите с увреждания в разработката на цифрови решения и обществени дискусии относно законодателството и политиките в цифровата сфера.

Работата на института е основана на научни изследвания и иновации, провеждани както на национално, така и на международно ниво. DIGITAS Institute активно си сътрудничи с образователни и научноизследователски институции, потребителски и адвокатски организации, както и с международни организации и професионални тела. Сред основните области на дейност са улесняването на достъпа до уебсайтове и мобилни приложения, информация и комуникации, както и предоставянето на услуги и продукти, насочени към хората с различни увреждания, като се включва и видеокомуникация за глухи и слабочуващи, поддържане на аварийни номера за спешни случаи и автоматично субтитриране.

В допълнение, DIGITAS Institute активно участва в повишаването на обществената осведоменост и адвокатство, работейки за създаването на достъпна цифрова среда и съответствие със законодателството и стандартите. Институтът изпълнява проверки за съответствие със стандарти като WCAG 2.1, SIST EN 301 549 и други. Сред експертите на организацията са технологично обучени потребители с различни увреждания, които активно участват в разработването на решения и политики. Чрез участието в публични дебати и подкрепата за многостранен диалог, институтът насърчава принципите на универсална достъпност и разработва програми за обучение с местни и международни партньори. Тези програми целят да обучат широк кръг от потребители, разработчици, дизайнери, редактори на цифрово съдържание и отговорни лица за достъпността на съдържание, приложения, услуги и продукти в областта на цифровата достъпност.

С фокус върху иновации и приложими решения, DIGITAS Institute играе ключова роля в подобряването на цифровата достъпност и социалната интеграция. Институтът се стреми към изграждане на по-включващо общество, където всички имат равен достъп до цифровите технологии и услуги, което е от съществено значение за съвременния свят.

Проекти

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания