Economic Chamber of „Macedonia“

jelisaveta@mchamber.mk

Economic Chamber of Macedonia Logo

Икономическата камара на Македония е бизнес и професионална асоциация, която обединява, представлява и защитава интересите на своите членове. Камарата е референтна институция на бизнеса с около 15 000 членове на доброволни начала, повечето от които са малки и средни предприятия. В Камарата могат да се асоциират и други субекти, които с дейността си допринасят за подобряване на работата на икономиката.

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs