Ecsite

Ecsite logo

Ecsite свързва, вдъхновява и овластява ангажирани с наука организации и професионалисти, като разширява обхвата и засилва въздействието на тяхната работа.

Ecsite обединява повече от 320 организации, всички отдадени на това да вдъхновяват хората с наука и технологии и да стимулират ангажираността на науката напред с професионални събития, проекти и публикации.

Чрез Ecsite членовете участват в европейски проекти, работят заедно по ключови теми, споделят знания и гласовете им се чуват.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)