Elderberry AB

Elderberry AB Logo

Elderberry AB се занимава с разработване на учебни програми и стратегически проучвания, създаване, тестване, редактиране и публикуване в рамките на училищно, младежко, за възрастни, учителско и професионално образование, често със социокултурни и градски последици. Те имат опит с традиционните методи за образователни материали, както и с електронното обучение и електронната култура. Elderberry AB провежда курсове за обучение на учители в ЕС повече от 10 години, специализирани в използването на музеи и обекти на наследството, електронно обучение и градски проучвания, където се разработва подход, базиран на проблеми. Фирмата има дългогодишен опит в ЕС проекти като координатор и партньор. Те използват този опит и го интегрират в оперативното и финансово управление на компанията.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух