Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE

Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva AE logo

Ellinogermaniki Agogi (EA) има богат опит в координирането на изследователски и демонстрационни проекти, фокусирани върху обучението и професионалното развитие на учители и от 2008 г. организира успешни международни курсове за обучение на учители, финансирани от Европейската комисия (до 2013 г. от LLP Comenius програма и от 2014 г. от програмата ERASMUS+), фокусирана върху иновативни практики на преподаване и използване на ресурси и инструменти за електронно обучение с цел подобряване на качеството на преподаване и учене в европейските училища.

EA е образователна организация по частно право, официално призната от държавата. Организацията е институционален член на EDEN (Европейска мрежа за дистанционно обучение) и на мрежата STEDE (Развитие на обучението на учители по природни науки в Европа). EA беше националният представител на гръцкото Министерство на образованието на Международната изложба „Salon de l’ Education“, която се проведе през ноември 2000 г. в Париж в рамките на Инициативата за електронно обучение на Европейската комисия. EA беше първата гръцка образователна организация, която приложи ODL в средното образование през 1993 г. От 1995 г. организацията е създала специален отдел, Отдел за изследвания и развитие (R&D) за проектиране, развитие и изпълнение на изследванията дейности в областта на образованието, разширяване на сътрудничеството с университети и педагогически институции в цяла Европа, тъй като предоставя най-добрата тестова база за изследователски приложения. През последните години отделът за научноизследователска и развойна дейност координира и подкрепя участието на EA в повече от 100 европейски (IST, eContentplus, Socrates/MINERVA, Leonardo da Vinci) и национални проекти.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)