ENAIP Veneto Impresa Sociale

comunicazione@enaip.veneto.it

Enaip Veneto Impresa Sociale Logo

Роден през 1951 г., ENAIP Veneto е социално предприятие, работещо в областта на професионалното обучение. Предоставяйки услугите си на около 4500 ученици и 2200 възрастни всяка година, тя е една от основните организации, работещи в сектора на ПОО в Италия, както на регионално, така и на национално ниво.

Проекти

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС