Enfor

Enfor Logo

ENFOR е италианска компания, експерт в професионалното и образователно обучение. Организацията е акредитирана в регион Базиликата (DGR 2587/02) и Министерството на образованието, университета и научните изследвания.

Цели на Enfor:

  • професионално, училищно и културно ориентиране;
  • професионално обучение на работниците с цел постигане на по-добро интегриране в пазара и сферата на заетостта;
  • проучване и експериментиране на иновативни методики на обучение;
  • изследвания, проучвания, конференции, семинари по теми като образование, обучение, професионално ориентиране, информационна азбука.

Проекти

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост