Enterprise Greece

Enterprise Greece Logo

Enterprise Greece е официалната агенция за насърчаване на инвестициите и търговията на гръцката държава, работеща под егидата на Министерството на външните работи. Тяхната мисия е двойна: да предоставят на чуждестранните инвеститори обслужване на едно гише за информация, консултации и помощ през всяка фаза на техния инвестиционен проект и да рекламират гръцките продукти и услуги на международните пазари.

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs