Ergon a favore dei Sordi

bioagrideaf@gmail.com

Ergon a favore dei Sordi Logo

Ergon е основана през 2010 г., за да подкрепи група млади възрастни, възпитаници на Istituto dei Sordi di Torino, да развият предприемачески умения и да бъдат по-активни в света на труда. Асоциацията е активна в областта на двойната дискриминация, като работи основно с млади хора, които са изправени пред поне две възможни причини за слабост в обществото: инвалиди и мигранти; инвалиди и жени; инвалид с двойна диагноза; инвалиди и безработни. Работата на ERGON обхваща четири ключови теми: права, поминък, достъп до подходящи технологии, благосъстояние.

Проекти

Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загубаглухи лица

Signing Banks – Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица