Signing Banks – Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица

Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загубаглухи лица

Идентификационен номер: 2020-1-UK01-KA204-079209

Продължителност: 1 декември, 2020 – 31 януари, 2023

Oсновната цел на проекта е да насърчи пълното финансово приобщаване на хора със слухова загуба/глухи лица и тяхната финансова грамотност, включително на теми като традиционни и алтернативни банкови услуги за онлайн разплащания, финансови транзакции и мобилно банкиране.

Хората със слухова загуба/глухи лица са сред традиционно изключените от сектора на финансовите услуги поради редица причини – недостъпност, остарели схващания за ограничена нужда и капацитет за управление на финансите и мислене, което ги определя като „непечеливша“ потребителска група. Проект Signing Banks акцентира върху факта, че тази парадигма отдавна е започнала да се променя, предоставяйки доказателства за търсенето и нуждата от достъп до услуги на хората със слухова загуба/глухите лица по целия свят.

Именно поради тази причина, основната цел на проекта е да насърчи пълното финансово приобщаване на хората със слухова загуба/глухите лица и тяхната финансова грамотност, включително на теми като традиционни и алтернативни банкови услуги за онлайн разплащания, финансови транзакции и мобилно банкиране. Консорциумът по проекта ще работи, за да предостави учебни материали и конкретни насоки за хората с увреждания, като резултатите, които ще бъдат създадени са:

  • База с най-добри практики, за да се извърши оценка на капацитета и критичните аспекти за предоставяне на по-широко разбиране относно как финансовите организации могат да използват определени подходи за задълбочаване на своите взаимоотношения със заинтересовани и страни и партньори с цел подобряване на услугите, предоставяни на хора със слухова загуба/глухи лица.
  • Ясни насоки за банковите институции за това как биха могли да прилагат мерки, с които да предоставят достъпност за хора със слухова загуба/глухи лица, и с които биха улеснили интеграцията на процеси и технологии и организационни ограничения, които да спомогнат за предоставянето на подходящ дизайн и персонализация на услугите, подобрявайки потребителското изживяване за клиентите.
  • Обучително съдържание за хора със слухова загуба/глухи лица, което да подобри финансовото им образование и способността им ефективно да комуникират с финансови институции.

Можете да научите повече за проекта на неговия официален уеб адрес www.signingbanks.eu. Каним ви да последвате проекта и в Facebook, където ще сте винаги в крак с най-новите дейности и резултати. 

Проект „Signing Banks –  Насърчаване финансова грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 4 Европейски организации: ESQUARED – Великобритания, EOLAS и INNETICA – Испания, и ERGON – Италия.

Айри Мемишев

Отговорник:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000