Завършен проект

Signing Banks – Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица

Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загубаглухи лица

Идентификационен номер: 2020-1-UK01-KA204-079209

Продължителност: 1 декември, 2020 – 31 януари, 2023

Oсновната цел на проекта е да насърчи пълното финансово приобщаване на хора със слухова загуба/глухи лица и тяхната финансова грамотност, включително на теми като традиционни и алтернативни банкови услуги за онлайн разплащания, финансови транзакции и мобилно банкиране.

Хората със слухова загуба/глухи лица са сред традиционно изключените от сектора на финансовите услуги поради редица причини – недостъпност, остарели схващания за ограничена нужда и капацитет за управление на финансите и мислене, което ги определя като „непечеливша“ потребителска група. Проект Signing Banks акцентира върху факта, че тази парадигма отдавна е започнала да се променя, предоставяйки доказателства за търсенето и нуждата от достъп до услуги на хората със слухова загуба/глухите лица по целия свят.

Именно поради тази причина, основната цел на проекта е да насърчи пълното финансово приобщаване на хората със слухова загуба/глухите лица и тяхната финансова грамотност, включително на теми като традиционни и алтернативни банкови услуги за онлайн разплащания, финансови транзакции и мобилно банкиране. Консорциумът по проекта ще работи, за да предостави учебни материали и конкретни насоки за хората с увреждания, като резултатите, които ще бъдат създадени са:

 • База с най-добри практики, за да се извърши оценка на капацитета и критичните аспекти за предоставяне на по-широко разбиране относно как финансовите организации могат да използват определени подходи за задълбочаване на своите взаимоотношения със заинтересовани и страни и партньори с цел подобряване на услугите, предоставяни на хора със слухова загуба/глухи лица.
 • Ясни насоки за банковите институции за това как биха могли да прилагат мерки, с които да предоставят достъпност за хора със слухова загуба/глухи лица, и с които биха улеснили интеграцията на процеси и технологии и организационни ограничения, които да спомогнат за предоставянето на подходящ дизайн и персонализация на услугите, подобрявайки потребителското изживяване за клиентите.
 • Обучително съдържание за хора със слухова загуба/глухи лица, което да подобри финансовото им образование и способността им ефективно да комуникират с финансови институции.

Можете да научите повече за проекта на неговия официален уеб адрес www.signingbanks.eu. Каним ви да последвате проекта и в Facebook, където ще сте винаги в крак с най-новите дейности и резултати. 

Проект „Signing Banks –  Насърчаване финансова грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 4 Европейски организации: ESQUARED – Великобритания, EOLAS и INNETICA – Испания, и ERGON – Италия.

Ресурси

В раздела ще откриете обширна колекция от насоки, ръководства и добри практики, насочени към оптимизирането на обслужването на хора със слухова загуба или глухи лица в сферата на финансовите услуги. Нашата цел е да предоставим на банковите институции, финансови специалисти и потребителите най-добрите практики и препоръки, които да допринесат за създаването на по-инклузивна и достъпна финансова среда.

Колекция от добри практики в сферата на финансовите услуги и обслужването на хора със слухова загуба/глухи лица

Тази колекция представлява изчерпателен набор от изследвания, включващ 13 конкретни примера от страната и чужбина. Те обхващат разнообразни методи и технологии, които помагат за улеснение и по-добра достъпност до финансови услуги. Особено внимание е обърнато на превода на жестов език в реално време и прилагането му в практическа среда.

Насоки за банки и финансови институции в обслужването на хора със слухова загуба/глухи лица

Тази част на ресурсите включва 3 детайлни ръководства, които предлагат конкретни примери, добри практики, методи и технологии. Целта е да се насочи банковия сектор (както и други сектори) към по-голяма интеграция и удобство за хора със слухова загуба или глухи лица. Темите обхващат:

 • 3 основни отправни точки за интеграция на клиенти със слухови увреждания
 • Осигуряване на достъпност при предлаганите услуги
 • Създаване на приятна и безпроблемна среда за обслужване на глухи клиенти

Насоки за хора със слухова загуба/глухи лица относно използването и достъпа до финансови услуги

Този раздел предлага 7 специализирани ръководства, които дават ясни указания и информация за основни аспекти от финансовите услуги. Освен това включва и 2 наръчника за трети лица, които помагат на хора със слухова загуба/глухи лица в достъпа до финансови услуги. Темите обхващат:

 • Достъп до банкови услуги
 • Отваряне на банкова сметка
 • Кандидатстване за различни банкови продукти
 • Речник на финансовите услуги
 • Ръководство и съвети за трети лица, които помагат на клиенти със слухови увреждания
 • Разбиране на рисковете, свързани с финансовата уязвимост

Всеки от тези ресурси е създаден с цел да предостави ценна информация, свързана с подобряване на финансовата интеграция на хора със слухова загуба или глухи лица, като се съобразява с обхвата на проекта „Signing Banks“.

Партньори

EOLAS S.L Logo

EOLAS S.L

INNETICA Logo

INNETICA

Ergon a favore dei Sordi Logo

Ergon a favore dei Sordi

ESquared (E2) Enterprise and Employability Logo

ESquared (E2) Enterprise and Employability