ESquared (E2) Enterprise and Employability

info@enterprise360.me

ESquared (E2) Enterprise and Employability Logo

ESquared (E2) Enterprise and Employability е социално предприятие, което се стреми да насърчава предприемачеството и възможностите за заетост, като насърчава децата, младите хора и хората в неравностойно положение да се ангажират с предприемачески и бизнес фокусиран начин на мислене. ESquared (E2) разработи продукти и проекти за предприемачество и заетост и работи по проекти за социални предприятия, които подпомагат групи в неравностойно социално положение. ESquared участва в няколко сътрудничества по Еразъм+, оказвайки въздействие върху различни ключови теми като интеграция на бежанци, цифрови умения за 3-та възраст, работа с млади хора, управляващи конфликти. ESquared (E2) продължава да прави разлика там, където има значение, като използва своя опит в национални и транснационални проекти и има партньори по целия свят.

Проекти

Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загубаглухи лица

Signing Banks – Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица