European Foundation Centre

European Foundation Centre logo

EFC е платформата и защитник на институционалната филантропия – с фокус върху Европа, но също и с поглед към глобалния филантропичен пейзаж.

С цел да бъде гласът на институционалната филантропия в Европа, EFC съобщава на заинтересованите страни стойността на организираната филантропия за обществото, за да помогне за поддържането на среда, в която тя може да процъфтява. EFC служи като център за секторен обмен и разузнаване, за да помогне на нашите членове да увеличат въздействието на тяхната добавена стойност в обществото.

С над 25 години опит и над 250 организации-членове, EFC дава на членовете си достъп до богатство от знания за сектора и до дългосрочни взаимоотношения с филантропски колеги и външни участници.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)