European Union of the Deaf (EUD)

European Union of the Deaf (EUD)

Създаден през 1985 година, Европейският съюз на глухите (EUD) е единствената наднационална организация, която представя интересите на глухите хора на европейско ниво. EUD е една от малкото европейски неправителствени организации (ENGOs), включваща асоциации от всички 27 държави-членки на ЕС, както и от Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното Кралство. Основната цел на EUD е да установи и поддържа диалог на ниво ЕС със съответните институции и служители, в консултация и сътрудничество с нейните членуващи национални асоциации за глухи (NADs).

EUD е пълноправен член на Европейския форум за увреждания (EDF) и регионален сътрудник на Световната федерация на глухите (WFD), за да се занимава с въпроси от глобално значение. Организацията също има участващ статус в Съвета на Европа (CoE).

EUD е получател на програмата Граждани, Равенство, Права и Стойности (CERV). Програмата CERV има за цел да подкрепя и развива открити, базирани на правата, демократични, равни и инклузивни общества, основаващи се на върховенството на закона. Това включва активна и упълномощена гражданска общност, насърчаваща демократичното, гражданско и социално участие на хората, както и развиването на богатото разнообразие на европейското общество, базирано на нашите общи стойности, история и памет.

Визията на EUD е глухите хора в цяла Европа да имат равенство както в обществения, така и в личния аспект на живота. Основните цели, които организацията иска да реализира, включват: признаването на правото на използване на местния жестов език, осигуряването на възможности за упълномощаване чрез комуникация и информация, и равенство в образованието и заетостта.

Проекти

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания