Fondo Formacion Euskadi

javier.riano@ffeuskadi.net

Fondo Formacion Euskadi Logo

Euskadi Training Fund е организация за човешки капитал, която има за цел да подобри професионалните и бизнес резултати от квалификацията и развитието на хората.

Те имат повече от 30 години опит в сектора Обучение и квалификация на хора. Те предлагат цялостна услуга с високо ниво на иновации, предоставяйки усъвършенствани решения за обучение за нуждите на своите клиенти.

Проекти

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации