ESII – Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

ESII Европейски експерти в инкубацията на социални иновации

Продължителност: 1 септември, 2015 – 1 септември, 2017

Проект ESII има за цел да промотира нова професионална учебна програма, носеща същото име (European Experts in Social Innovation Incubation). Програмата се фокусира върху инкубацията на социални иновации във виртуална среда, като чрез това се предоставя експертна консултантска и обучителна дейност, с която да се подпомогнат социалните предприемачи и иноватори да развият необходимите им умения.

Основната целева група на проекта са всички организации, предоставящи подкрепа за социалното развитие и бизнес – консултанти, заети в сектора, бизнес експерти, регионални агенции за развитие, търговски и индустриални камари, работодателски организации, кооперации и граждански организации.

Основни цели на проекта:

  • събиране на информация и анализ на съществуващите практики;
  • въвеждане на кредитна система за професионално обучение в сферата на социалните иновации;
  • повишаване на Главната информираност относно социалните иновации и инкубационния процес на инициативите, принципите и технологиите чрез разнообразни дейности;
  • повишаване на участието в инициативи, свързани със социалното предприемачество в Европа;
  • подобряване на сътрудничеството между различните европейски организации, ангажирани със социалните проблеми и социалното предприемачество.

Сред очакваните резултати влизат:

  • въвеждане на кредитна система за професионално образование в сферата на социалните иновации;
  • иновативна обучителна среда, в която бъдещите експерти да се обучават чрез интерактивни курсове и инструменти за симулация.