Сдружение Форум Наука

Forum Science Association Logo

Форум Наука е неправителствена организация със седалище в София, България, чиято мисия е да дава публичност и платформа за въздействие на хората, занимаващи се с наука по целия свят. В момента е водещата научна комуникационна медия в България. Целта на тяхната работа е да сближат науката и обществото. Те правят това чрез насърчаване и подкрепа на работата на различни научни организации.

Форум Наука има богат опит в разпространението, като например: дизайн и управление на уебсайтове, маркетинг в социалните медии и по-специално производство на събития за проектите FRESH (Намерете изследователи навсякъде и споделяйте) и REFRESH (Свържете, опитайте, намерете изследователи навсякъде и споделяйте), които са успешно организираха събития на Европейската нощ на изследователите в България през последните 4 години и за 2020 и 2021 работят по проектите K-TRIO 4 и K-TRIO 5 (за Европейската нощ на изследователите 2020 и 2021). Форум Наука разполага с широка мрежа от комуникационни връзки между училища (повече от 2000) и общини (над 200), а нашите медийни услуги се използват от българското Министерство на образованието и науката за популяризиране на Оперативни програми.

Проекти

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените