REFRESH – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

Идентификационен номер: H2020-MSCA-NIGHT-2018

Продължителност: 1 юни, 2018 – 1 юни, 2020

Проект REFRESH има за цел да повиши интереса към науката и да популяризира най-новите научни постижения в над 300 града в Европа. Проектът се финансира от Европейската комисия по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ по програма „Хоризонт 2020“. В Русе ежегодно се отбелязва Европейската нощ на учените, а регионалната организация на инициативата е Русенската търговско-индустриална камара.

Основни цели на проекта:

  • Повишаване на обществената осведоменост и интерес към образователните пътища, научните изследвания и иновациите;
  • Допринася за преодоляване на негативните стереотипи на изследователите и ги разкрива като достъпни, творчески, обществени и подкрепящи членове на обществото;
  • Подобряване на достъпа на гражданите до резултатите от научните изследвания и разбирането им за въздействието на науката върху всички аспекти на техния живот;
  • Подобряване на комуникационните умения на активните изследователи, иноватори и предприемачи и стимулиране на апетита им да се ангажират с различни групи от неспециализирани аудитории, подхранвайки любопитството на децата.

Партньори