Завършен проект

REFRESH – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

Идентификационен номер: H2020-MSCA-NIGHT-2018

Продължителност: 1 юни, 2018 – 1 юни, 2020

Проект REFRESH има за цел да повиши интереса към науката и да популяризира най-новите научни постижения в над 300 града в Европа. Проектът се финансира от Европейската комисия по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ по програма „Хоризонт 2020“. В Русе ежегодно се отбелязва Европейската нощ на учените, а регионалната организация на инициативата е Русенската търговско-индустриална камара.

Основни цели на проекта:

  • Повишаване на обществената осведоменост и интерес към образователните пътища, научните изследвания и иновациите;
  • Допринася за преодоляване на негативните стереотипи на изследователите и ги разкрива като достъпни, творчески, обществени и подкрепящи членове на обществото;
  • Подобряване на достъпа на гражданите до резултатите от научните изследвания и разбирането им за въздействието на науката върху всички аспекти на техния живот;
  • Подобряване на комуникационните умения на активните изследователи, иноватори и предприемачи и стимулиране на апетита им да се ангажират с различни групи от неспециализирани аудитории, подхранвайки любопитството на децата.

Партньори

Fun Mathematics Logo

Забавна математика

Forum Science Association Logo

Сдружение Форум Наука

Centre for Research and Analysis Logo-BG

Център за изследване и анализи

Bulgarian Geographic Portal - Geograf BG Logo

Български географски портал – Географ БГ

Institute of Oceanology - BAS - Varna Logo

Институт по океанология – БАН – Варна

National Sports Academy (NSA) Vassil Levski Logo

Национална Спортна Академия Васил Левски

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at BAS

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

National Museum of Natural History Logo

Национален природонаучен музей

University of Chemical Technology and Metallurgy Logo

Химикотехнологичен и металургичен университет

Sofia University of Mining and Geology Logo

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Technical University-Gabrovo Logo

Технически Университет Габрово

Technical University - Sofia Logo

Технически университет – София

Medical University Sofia Logo

Медицински университет – София

Medical University-Plovdiv Logo

Медицински Университет – Пловдив

Maritsa Vegetable Crops Research Institute Logo

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Agrobioinstitute Logo

АгроБиоИнститут (АБИ)

Университет по хранителни технологии - Пловдив Лого

Университет по хранителни технологии – Пловдив

The British Council Logo

The British Council

Forum Democrit Logo

Форум Демокрит

Sofia Tech Park JSC Logo

София Тех Парк АД