FOUND.ATION MP

info@thefoundation.gr

FOUND.ATION MP Logo

Found.ation е водеща платформа за технологии и иновации в Югоизточна Европа, действаща като стартъп център, ускорител на цифрова трансформация за корпорации и кошер за техническо образование. Ние помагаме на компаниите да нарушат своите процеси и да отключат ресурсите си към ориентирано към човека бъдеще. Ние подклаждаме иновациите и стимулираме трансформацията чрез дигитални технологии, нови бизнес модели и промяна на културата.

Проекти

Letz Retail

Letz Retail