Letz Retail

Letz Retail

Идентификационен номер: 2019-1-KA202-050093

Продължителност: 1 октомври, 2019 – 30 септември, 2021

Проектът Letz Retail има за цел да даде отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители.

Проектът Letz Retail има за цел да даде отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители / посетители в техните магазини, като предлага програма за обучение, която ще им даде знания, умения и компетенции за трансформиране на бизнеса им в устойчив, екологичен и природосъобразен.

Проектът се реализира в шест европейски държави – Люксембург, Холандия, Испания, Кипър, България и Гърция.