Завършен проект

Letz Retail

Letz Retail

Идентификационен номер: 2019-1-KA202-050093

Продължителност: 1 октомври, 2019 – 30 септември, 2021

Проектът Letz Retail има за цел да даде отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители.

Проектът Letz Retail има за цел да даде отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители / посетители в техните магазини, като предлага програма за обучение, която ще им даде знания, умения и компетенции за трансформиране на бизнеса им в устойчив, екологичен и природосъобразен.

Проектът се реализира в шест европейски държави – Люксембург, Холандия, Испания, Кипър, България и Гърция.

Партньори

Learning Detours Logo

Learning Detours

Business Development Friesland (BDF) Logo

Business Development Friesland (BDF)

FOUND.ATION MP Logo

FOUND.ATION MP

GCCP Logo

Global Chamber of Commerce for Portuguese Speaking Countries (GCCP)

EOLAS S.L Logo

EOLAS S.L