Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Foundation for Polish Science logo

Фондацията за полска наука функционира от 1991 г. Това е неправителствена, неполитическа институция с нестопанска цел, която преследва мисията да подкрепя науката. Това е най-големият източник на финансиране на науката в Полша извън държавния бюджет. Фондацията осъществява уставните си цели чрез:

  • Подкрепа за изтъкнати учени и изследователски екипи във всички области на изследване;
  • Подпомагане на иновативни начинания и комерсиализация на научни открития и изобретения.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)