Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

info@fygconsultores.com

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) е частно предприятие за обучение на високо ниво, пионери в съвместното творчество с компании, възрастни и млади хора в обучението по иновативни концепции, създаване на бизнес, основни умения за заетост, грамотност и математически умения, предприемачество и обучение по междуличностни умения . FyG има опит в провеждането на широка гама от обучителни курсове и наставнически програми за компании, предприемачи, стартиращи предприятия, както и с лица от групи в неравностойно положение. FyG действа като орган, предоставящ кариерно ориентиране, професионално консултиране и информация, предоставящ услуги за назначаване на работа и посредничество на пазара на труда за безработни като: ориентиране, обучение, оценка и информация. През последните години FyG разработи и реализира редица европейски проекти за международно сътрудничество с Еразъм+, Хоризонт 2020 и програма COSME, занимаващи се със създаване и развитие на предприятия, пригодност за заетост, управление, обучение за стартиращи предприятия, интернационализация, геймификация и иновации в обучението по предприемачество.

Проекти

Rural GCE

Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas