Global Chamber of Commerce for Portuguese Speaking Countries (GCCP)

phx@globalchamber.org

GCCP Logo

Глобалната търговска камара за португалоговорящите страни (GCCP) е неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Люксембург, активна в областта на бизнес консултациите, микро и макро пазарни проучвания, бизнес интернационализация, мултикултурна бизнес подкрепа и управление на проекти. Люксембург е една от най-мултикултурните страни в света. Почти половината от населението му се състои от емигранти от над 160 националности. Португалоговорящата общност представлява около 20% от населението.

Проекти

Letz Retail

Letz Retail