Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture logo

Камарата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Гюргево е местна организация на бизнеса и компаниите в Гюргево с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Румъния. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Румъния.

Членове на търговска камара обикновено са международни и местни оперативни компании, като адвокати, строителни предприемачи, туристически компании, авиокомпании, производствени компании, предприятия за внос и износ, банки, финансови компании, юридически съветници, производители на ИТ и електроника и др.

Основните дейности на търговската камара са, наред с другото, защита на бизнес интересите и споделяне на бизнес опит и бизнес интереси, контакт с правителствата, гражданското общество, местните медии и пресата и организиране на търговски изложения и събития.

Проекти

Romanian-Bulgarian service center for microsystems and nanotechnologies - MicroNanoTech

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech