Завършен проект

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech

Romanian-Bulgarian service center for microsystems and nanotechnologies - MicroNanoTech

Продължителност: 1 май, 2013 – 30 октомври, 2014

Цели на проекта:

 • Създаване и развитие на румънско-български високотехнологичен сервизен център за микросистеми и нанотехнологии (RO-BG MicroNanoTech), базиран на сътрудничеството на университети, изследователски институти и МСП в трансграничната зона RO-BG.
 • Да насърчи развитието на сферата на MNTech в трансграничната област RO-BG.
 • Да се разработи Съвместна програма от дейности за сътрудничество между университети, изследователски институти и МСП в областта на MNTech.

Резултати от проекта:

 • Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии;
 • Бази данни за човешки и материални ресурси и резултати, получени в микросистеми в трансграничната зона RO-BG;
 • 2 InfoPoint центъра – един в България и един в Румъния;
 • 3 научни, технически събития (работилници по различни теми, семинари, брокерски събития) и 3 информационни събития;
 • Участие в съвместни предложения за изследователски проекти;
 • Предложение за магистърски инженерни програми.

Целева група:

 • МСП от трансграничната област RO-BG, които са активни в микросистемната индустрия – тези, които участват в проектиране / производство / тестване на микросистеми и такива, които използват микросистеми и нанотехнологии в различни приложения;
 • Изследователски групи от институти и университети, разположени в трансграничната зона между Румъния и България и фокусирани върху изследователски дейности относно микросистемите;
 • Преподавателски групи от трансграничния регион RO-BG, които провеждат курсове за обучение по микросистеми.

Водещ партньор:

Национален институт за изследване и развитие на микротехнологиите – IMT-Букурещ.

Партньори по проекта:

Русенски университет „Ангел Кънчев”; Камара за търговия, промишленост и земеделие в Кълъраш; Търговско-промишлена и селскостопанска камара на Гюргево; Русенската търговско-индустриална камара.

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца.

Партньори

Angel Kanchev University of Ruse logo

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture logo

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture