Greek Association of Supply Chain Management

info@logistics.org.gr

Greek Association of Supply Chain Management

Гръцкото общество по логистика на Северна Гърция (EEL.BE) е асоциация с нестопанска цел и в същото време най-старата официална организация за популяризиране на науката за логистиката в тяхната страна. В момента има над 300 членове, професионалисти и ръководители на гръцки и мултинационални компании, организации от частния и публичния сектор, предприемачи, академици, млади хора и студенти, както и лица, активни в областта на логистиката и управлението на веригата за доставки.

Hellenic Logistics Company of Northern Greece е основана през 1997 г. с цел разпространение на логистиката в страната и по-специално в района на Северна Гърция, като предлага научна документация на тези, които се интересуват от сектора, като в същото време предлага предложения за държавата и компетентните органи, той вече се е присъединил към по-обща рамка на принос към развитието на областта на логистиката и веригата за доставки в Гърция.

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки