HeartHands SOLUTIONS

info@hearthands.solutions

HeartHands SOLUTIONS Logo

HeartHands SOLUTIONS е много динамична компания, която преодолява пропастта между търговските и публичните/ЕС финансиращи екосистеми. Тяхното предоставяне на услуги варира от бизнес развитие и придобиване на публично финансиране до персонализирано внедряване, обучение и технологии.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно