Hellenic Maintenance Society

Hellenic Maintenance Society logo

Hellenic Maintenance Society има за цел да разработи информационни, образователни и изследователски дейности за подкрепа за развитието на научни и технологични знания по въпроси, свързани с поддръжката.