Hellenic Maintenance Society

Hellenic Maintenance Society logo

Hellenic Maintenance Society има за цел да разработи информационни, образователни и изследователски дейности за подкрепа за развитието на научни и технологични знания по въпроси, свързани с поддръжката.

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки